6% BTW

6% BTW

Het 6%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • Woningen die tijdelijk leeg staan
 • Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 • De ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 • Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 • Studentenwoningen
 • Kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 • Een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 • Woonboten en woonwagen
  Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:
  • Aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
  • Bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
  • Uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
 • Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • Afzonderlijke garageboxen
 • Vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • Hotels en pensions
 • Asielzoekerscentra
 • Ziekenhuizen
 • Internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:

 • de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
 • Uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen

De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Volg ons ook op

ADRES
Frankenweg 1
7051 HV Varsseveld

CONTACT
Telefoon: 0315 - 24 12 86
Mobiel: 06 - 51 695 374
Fax: 0315 - 24 39 64
E-mail: info@janssenschilders.nl